Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της υπέρτασης και της στυτικής δυσλειτουργίας: Η δυνατότητα του συμπληρώματος Welltone για τη βελτίωση της σεξουαλικής απόδοσης