درباره ما

About us

ما به جزئیات توجه می کنیم…

آنچه باعث ایجاد نتیجه ای ماندگار و قابل توسعه می شود پرداختن به جزئیات است. ما در کنار برنامه ریزی هدفمند و دقیق و کار مهندسی شده در تلاشیم تا با افزودن چاشنی ظرافت اثری ماندگار ایجاد کنیم.

آشنایی با خانواده آروند

وحید روشنی

DevOps

Network

MikroTik

Scrum Master

SysAdmin

کوشا زین الدین

SEO, Digital Marketing

Content production and SEO

On-Page, Off-Page, technical SEO

advertising and branding

SEM

امیرحسین افشار

.Net Developer 

Software Architecture

Software Designer

Database Designer

Web developer

با ما در تماس باشید